De multiculturele samenleving werkt. [niet.]

Wie zijn al die vreemde mensen toch.?Veel mensen spreken vaak over dat de multiculturele samenleving niet werkt in Nederland, dat zou niet kunnen door te grote verschillen en wat zo al niet meer tussen verschillende culturen.
Vandaag lezen wij echter het bewijs dat dit alles wel mogelijk is in Nederland. Zo lazen wij dit bericht.

Een 29-jarige man uit het Noord-Brabantse Drunen is afgelopen weekend op brute wijze beroofd en in elkaar geslagen…….
De man werd in de nacht van zaterdag op zondag van achter aangereden door een auto. Dit gebeurde rond vijf uur ‘s nachts. Hierop stapte een man uit de auto en gaf de fietser een klap. Twee van de verdachten zouden van Turkse en Surinaamse komaf zijn. Een derde zou een blanke man zijn.

U ziet een multiculturele samenstelling, kortom we kunnen niet meer spreken van een “marokanenprobleem” dat is er niet en is hiermee ook bewezen. Trouwens dit is ook een incident voortgekomen uit een ongelukkige samenloop van incidenten wat door een verschil van interpretatie door invloeden van buiten de invloedssfeer is ontstaan, welke met de kennis van nu een opmars moet zijn om hier lering uit te trekken voor de toekomst. Zo liet een ambtenaar weten.

p.s. vergeet u de wijkavond voor de wijk Rijssen zuidoost van 28 mei niet. Komt allen.

Posted in diversen., Gemeente - overheid., nieuws | Tagged , , | Leave a comment

Cursus bezuinigen voor ambtenaren.

ambtenaren en tijdDe gemeente Rijssen-Holten gaat hun ambtenaren een cursus aanbieden om het minimale bestaansminimum te kunnen vaststellen bij inwoners nu er meer en meer mensen moeilijkheden krijgen met het betalen van de uitgaven door de gemeente. Deze cursus mocht niet bekend worden bij de bevolking zo bleek.
Hiervoor stond in de opgaven die ons zijn toegespeeld door een man in een lange regenjas de volgende vraag.

Opgave
Je hebt 10 appels. Je moet die verdelen onder jezelf en drie burgers. Hoeveel krijgt elk?

Antwoord
Ik krijg er 7, mijn vriendje krijgt er 5. De andere twee burgers moeten mij allebei 1 appel geven.

Posted in besparen, Gemeente - overheid., Van die kleine dingetjes weet je wel. | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Boekhoudfraude gemeente Rijssen-Holten gaat gewoon door.

geld aan het beenZo luide de tekst boven de mail die wij vandaag ontvingen van registeraccountant Leo Verhoef.

Waar we in ons vorige bericht al wezen op de berekening van de gemeente naar aanleiding van het aanpassen van de openbare verlichting waar dan gelden op bezuinigt konden worden. Dat deze berekening 77.000.- euro tekort komt vergeet men maar al te snel.

Ja dat mag wel zo zijn maar we besparen er wel mee. Uiteraard, dat zal u mij niet horen zeggen, de rekening van stroom gaat inderdaad naar beneden, maar de begroting van deze besparing tov de investering klopt van geen kant, want over tien jaar blijkt dat de besparing tov de invest niet op nul staan maar er een tekort is van 77.000- euro.

En dat gat was niet voorzien zal men dan gaan zeggen en zullen er elders lasten moeten worden verhoogd om die 77.000- euro weer op te hoesten om de boekhouding op nul te krijgen hetgeen zal betekenen dat u als burger weer hogere aanslagen zal krijgen voor het falen van het bestuur. Geheel politiek correct zal men dan zeggen “met de wetenschap van nu bla bla….” Zich niet beseffend dat deze politiek correcte uitspraak dom achteraf gelul is wat men wel degelijk van te voren kon weten..

En dat gedrag komt ook naar voren in de onderzoeken van Leo Verhoef. Hieronder de tekst van de brief/mail die hij stuurde aan B&W en raadsleden van onze gemeente, die daarop “met de wetenschap van nu” zal reageren, al doen ze dat ook niet altijd, je weet wel de vragen beantwoorden, iets waar we zelf ook nogal last van hebben. Onbeantwoorde vragen met grote gevolgen, maar “dat is niet ons probleem” zegt men dan. Hoe heerlijk politiek correct het ook weer mag zijn.

Aan de gemeenteraad(sleden) van Rijssen-Holten.

De jaarrekening 2011 van gemeente Rijssen-Holten is misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo.

Er was in 2011 niet een voordelig saldo van 2,0 miljoen euro, wat het gemeentebestuur u in de jaarrekening voorhoudt, maar een nadelig saldo van 4,6 miljoen euro.

Ook de weergave van de financiële positie klopt niet.

Ook de jaarrekeningen 2010 en eerder waren misleidend. Inmiddels zijn de verschillen vanaf 2008 opgelopen naar 12,8 miljoen euro.

U vindt heel veel meer over “Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag” op www.leoverhoef.nl
U vindt de bevindingen over de jaarrekeningen van gemeente Rijssen-Holten op de website in de lijst “Uw gemeente en provincie” in de linker (rode) kolom.

Mijn brief van vandaag en mijn eerdere correspondentie met u over de misleidende jaarrekeningen van Rijssen-Holten vindt u op de website in “Dossier: Rijssen-Holten” in de rechter (blauwe) kolom.

Wat heb je aan misleidende jaarrekeningen?
Met misleidende jaarrekeningen kunt u uw belangrijkste taak niet uitoefenen!
Neemt u genoegen met misleidende jaarrekeningen?
Een misleidende jaarrekening mag u uiteraard niet goedkeuren!
Zal de begroting 2012 en inmiddels die van 2013 niet even misleidend zijn?

Vriendelijke groet,
drs. L.W.Verhoef
registeraccountant

Het door Dhr Verhoef aan B&W gezonden schrijven kunt u hier lezen.
Een PDF versie kunt u hier lezen of downloaden.
Brief van 13 februari 2013

Posted in besparen, Gemeente - overheid. | Tagged , , , , , , , | Leave a comment